Forside

MORTEN MEYER EFTF. tar konsulentoppdrag innen fagområdene strategi, ledelse, organisasjon og politikk.

Innehaver har også en bistilling ved NKI/Intendia Group, der han driver undervisning og fagutvikling innen fagene organisasjon & ledelse.

Firmaet inkluderer forlaget mortenmeyerbooks.com og har p.t. to tilgjengelige titler innen temaene ledelse, makt & organisasjonslæring.

MORTEN MEYER EFTF. tar også skriveoppdrag for enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Innehaver deltar for øvrig i den offentlige debatten og en del av disse meningene er utdypet under menyvalget MENINGER & DEBATT.

Ta kontakt for nærmere samtale:

Kontaktinformasjon