Forside

Konseptet er å snakke, skrive og gi råd om ledelse, organisasjon og politikk, og bistå bedrifter med å etablere seg i det offentlige markedet.

MORTEN MEYER EFTF. samarbeider også med private aktører om digitale kommunikasjonsløsninger for offentlig og privat sektor.

MORTEN MEYER EFTF. tar skriveoppdrag for enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Innehaver etablerte forlaget MORTENMEYERBOOKS.COM i desember 2019. Forlaget har nå gitt ut sin første tittel og er under oppbygging.

Morten Meyer deltar for øvrig i den offentlige debatten og en del av disse meningene er utdypet under menyvalget MENINGER & DEBATT.

Ta kontakt for nærmere samtale:

Kontaktinformasjon