Forside

MORTEN MEYER EFTF tar konsulentoppdrag innen fagområdene strategi, ledelse, organisasjon og politikk/samfunnskontakt. Via samarbeid med andre private aktører kan størrelsen på oppdrag/prosjekter tilpasses.

Innehaver har også en bistilling ved NKI/Intendia Group, der han driver undervisning og fagutvikling innen fagene strategi, ledelse & organisasjon.

Firmaet inkluderer forlaget mortenmeyerbooks.com og har p.t. to tilgjengelige titler innen temaene ledelse, makt & organisasjonslæring.

MORTEN MEYER EFTF tar også skriveoppdrag for enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Innehaver deltar for øvrig i den offentlige debatten og en del av disse meningene er utdypet under menyvalget MENINGER & DEBATT.

Ta kontakt for nærmere samtale:

Kontaktinformasjon