I de to forrige innleggene på denne nettsiden diskuterte jeg hva ‘den åpne organisasjonen’ er og kan være, samt om det fins grenser for ytringsfrihet i åpne organisasjoner. I innlegget nedenfor diskuterer jeg åpenhet i de politiske partiene (og regjeringen) ut fra hypotesen om at den p.t. er langt fra god nok. The Public Sphere […]

I mitt forrige innlegg på denne nettsiden diskuterte jeg hva ‘den åpne organisasjonen’ er og kan være. I innlegget nedenfor diskuterer jeg hvorvidt en slik organisasjon er helt uten grenser for ytringsfrihet blant ledere og ansatte. Jeg kommer også inn på hvorfor tangering av hersketeknikker og moderat bruk av ad hominem i offentlige debatter kan […]

Learning to Lead While Everyone is WatchingLederen for det suksessrike amerikanske IT-firmaet Red Hat, Jim Whiteburst, utgav boken «The Open Organization» i 2015. Et fenomen som han på glitrende vis omtaler som «learning to lead while everyone is watching». Han mener at åpenhet i organisasjoner handler om å ta markedsandeler. Det inngir tillit, skaper interesse […]

Lovgivers intensjoner vedrørende varsling på arbeidsplassen var gode, men praksis har vist seg krevende. Bedrifter og virksomheter er ikke rettsinstanser og bør heller ikke være det.  Arbeidsgiverforeningene NHO, Spekter og Virke er bekymret for rettssikkerheten i en nemnd for trakasseringssaker. For det første vet vi at de færreste saker går til domstolene. Det betyr at […]

Innlegg i Dagens Næringsliv 10. februar 2012. Tore Tønne omtalte de regionale helseforetakene som departementets forlengede arm og nødvendig for helsereformen av 2002. Nå er tiden inne for å si at oppdraget er vel utført, redusere helsebyråkratiet og allokere regionsressursene til å ruste opp og skape enda bedre sykehus i Norge. Statsråden har et stykke å gå når hun politisk vil styre og vise handlekraft i […]

Professor Jan Grund ved BI kommenterer Morten Meyers artikkel «Ledelse av sykehus: En umulig oppgave?»: «Etter å ha arbeidet en god del år med ledelse innen tre hovedtyper av kunnskapsorganisasjoner – sykehus, kultur og kunst, universiteter og høyskoler er min erfaring at det ikke finns en patentmedisin for hvordan de skal styres, organiseres og ledes. […]

Kronikk i Bergens Tidende 20. oktober 1999. I utvikling og forbedring av kommunal og statlig forvaltnings- og tjenestevirksomhet, er det mye som tyder på at læring og kunnskapsoverføringer på tvers av offentlige etater representerer et stort potensial. Flere forhold tilsier at forutsetningene for denne type kunnskapssamarbeid er svært gode innenfor offentlig sektor, skriver Morten A. […]