Forside

Konseptet er å snakke, skrive og gi råd om ledelse, organisasjon og politikk. Og bistå bedrifter med å etablere seg i det offentlige markedet. MORTEN MEYER EFTF. samarbeider også med private aktører om digitale kommunikasjonsløsninger for offentlig og privat sektor.

Innehaver deltar i den offentlige debatten og en del av disse meningene er utdypet under menyvalget MENINGER & DEBATT. For de litt kortere meningsutvekslingene kan du sjekke Twitter: @MORTENMEYER.

MORTEN MEYER EFTF. tar skriveoppdrag for enkeltpersoner og bedrifter/organisasjoner. Innehaver jobber også med bokprosjekter.

Når det gjelder generell rådgivning og bistand til alle typer virksomheter er følgende verdt å nevne:

Stikkord, tema, pitcher:
*Resultater via andre: Skal du lede, må du gå foran og få folk med deg.

*Organisering er et virkemiddel, sjeldent en løsning.

*Den åpne organisasjonen har betydelig kraft i seg.

*Den helt åpne organisasjonen er morgendagens vinner.

*Politikk og politiske debatter angår alle virksomheter, offentlige og private. Å forstå bakenforliggende forhold gir konkurransekraft.

*Ansett ledere og medarbeidere på holdninger. Alt annet kan læres.

*Omstilling i organisasjoner, inkludert fusjoner, handler ofte mer om teflon enn visjon.

*Media kan faktisk bli din venn og de er demokratiets beskyttere.

*Strategisk ledelse i praksis: Tålmodighet, store ører og hardt arbeid.

Ta kontakt med MORTEN MEYER for nærmere samtale:

KLIKK HER FOR KONTAKTINFORMASJON.

Reklamer