Forside

Konseptet er å snakke, skrive og gi råd om ledelse, organisasjon og politikk, og bistå bedrifter med å etablere seg i det offentlige markedet.

MORTEN MEYER EFTF. samarbeider også med private aktører om digitale kommunikasjonsløsninger for offentlig og privat sektor.

Firmaet inkluderer forlaget mortenmeyerbooks.com. Forlaget gav ut sin første tittel i desember 2019 og er under oppbygging.

MORTEN MEYER EFTF. tar også skriveoppdrag for enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Innehaver deltar for øvrig i den offentlige debatten og en del av disse meningene er utdypet under menyvalget MENINGER & DEBATT.

Ta kontakt for nærmere samtale:

Kontaktinformasjon